กรดอะมิโนเป็นโมเลกุลเล็กๆดูดซึมง่ายพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนต่างๆให้สมบูรณ์ และยังทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้

อะมิโน เอ๊กตร้า พลัส
มีสารประกอบจำเป็นต่อพืชถึง 24 ชนิด

เร่งการเจริญเติบโตของพืช
เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช
สร้างภูมิต้าทานโรคให้กับพืช
ให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
ประหยัดต้นทุนการเกษตร
เป็นสารชีวภาพ ปลอดภ้ย ไร้สารพิษ
เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว